Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Najczęściej stosowane metody postępowania w bielactwie –

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Najczęściej stosowane metody postępowania w bielactwie

Postępowanie z chorymi cierpiącymi na bielactwo nabyte obejmuje
edukację pacjenta, psychoterapię, tuszowanie kosmetykami oraz aktywne
leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Pośród obecnie
przyjętych metod leczenia bielactwa najczęściej stosowane to: miejscowa
lub ogólna fotochemioterapia ze sztucznymi i naturalnymi
źródłami światła, miejscowe i ogólne steroidy oraz
przeszczepy naskórka, mieszaniny hodowanych keratynocytów
i melanocytów oraz minigrafty skóry pełnej grubości.

Most common treatment of vitiligo

Management of patients who suffer from vitiligo includes patient's
education, psychotherapy, cosmetic camouflage, and active
pharmacological as well as surgical treatment. Among currently methods
of treatment of vitiligo, the most common are: local or systemic
steroids and epidermal grafts, the transplant of suspensions of
cultured melanocytes and keratinocytes as well as mini grafts of full
thickness skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku