Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Badanie porównawcze skuteczności działania na kolonie bakteryjne w ślepej próbie między emolientem ATODIANE i Cold Cream Codex u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry –

Badanie porównawcze skuteczności działania na kolonie
bakteryjne w ślepej próbie między emolientem ATODIANE® i
ColdCream Codex® u pacjentów z atopowym zapaleniem
skóry

nr 3 (8)/maj-czerwiec 2000

Badanie porównawcze skuteczności działania na
kolonie bakteryjne w ślepej próbie między emolientem
ATODIANE® i ColdCream Codex® u pacjentów z atopowym
zapaleniem skóry

W artykule przedstawiono wyniki porównawczego badania
skuteczności działania kremu Atodiane® i ColdCream Codex® u
chorych na atopowe zapalenie skóry. Zgodne z nimi, Atodiane®
dawał lepsze wyniki niż ColdCream Codex®. Badanie bakteriologiczne,
dotyczące gęstości bakterii na skórze atopowej w fazie między
zaostrzeniami choroby, wynikało znaczące zmniejszenie się liczby
bakterii na powierzchni skóry, większe w przypadku stosowaniu
kremu Atodiane® niż ColdCream Codex®.

Effectiveness of ATODIANE® and ColdCream Codex® on
bacterial colonies in patients with dermatitis atopica - the blind test
comparison

In the article authors present the results of comparative test for
effectiveness of ATODIANE® and ColdCream Codex® in patients
with dermatitis atopica. ATODIANE® applications results were better
than ColdCream Codex®. Bacteriological tests for the number of
bacterias on the surface of an atopic skin in the periods between
exacerbations of disease show significant decrease, grater when the
ATODIANE® cream was applied.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku