Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie kwasu glikolowego (35%, 50%, i 70%) w leczeniu trądzika posoplitego oraz odległych jego następstw –

nr 1 (1)/kwiecień-maj 1999

Zastosowanie kwasu glikolowego (35%, 50% i 70%) w leczeniu trądzika pospolitego oraz odległych jego następstw

W pracy przedstawiono wyniki leczenia łagodnych odmian trądzika
pospolitego oraz odległych jego następstw pod postacią blizn i
przebarwień. Uzyskane efekty wskazują, że stosowanie stężonych
roztworów kwasu glikolowego jest cenną metodą leczniczą lub
uzupełniającą po zastosowaniu innych metod terapeutycznych. Czas
leczenia i dobór stężeń uzależniono od typu skóry,
osobniczej wrażliwości i nasilenia zmian chorobowych.

Application of glycolic acid (35%, 50% and 70%) in treatment of Acne Vulgaris and its remote complications

This paper presents the results of treatment in benign varieties of
acne vulgaris and its remote complications in form of scars and
discolorations. The obtained results indicate that the use of
concentrated solutions of glycolic acid is a very valuable method of
treatment, both basic and supplementary after applications of other
therapeutic methods. The duration of treatment and choice of
concentration depend on skin type, individual sensivity and intensity
of lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku