Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Leczenie paznokcia wrastającego –

Leczenie paznokcia wrastającego

nr 3 (8)/maj-czerwiec 2000

Leczenie paznokcia wrastającego

Wstęp i cel pracy: Wrastający paznokieć jest uciążliwym schorzeniem
dotykającym najczęściej ludzi młodych. W celu jego wyleczenia często
konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Obecnie
dostępnych jest wiele metod leczenia wrastającego paznokcia, nie zawsze
jednak zapobiegają one jego nawrotom i zniekształceniom płytki
paznokciowej. Celem p[racy było porównanie trzech metod
leczenia: chirurgicznej oraz wykorzystujących laser CO2 i Nd:YAG.
Metody: Badania przeprowadzano w trzech grupach chorych. W pierwszej
randomizowanej grupie leczono chirurgicznie metodą Barletta lub Quina
26 osób, które nie były uprzednio leczone zabiegowo.
Grupa druga, licząca 30 osób, była leczona laserem CO2. Trzecią
grupę (23 osoby) leczono laserem Nd:YAG. U wszystkich chorych stosowano
znieczulenie miejscowe.
Wyniki: W co najmniej miesięcznym okresie obserwacji po leczeniu
odsetek nawrotów przedstawiał się następująco: 15%, 13% i 9%.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że leczenie paznokcia
wrastającego laserem CO2 lub Nd:YAG jest proste, dobrze znoszone przez
chorych, skuteczne i może być alternatywą tradycyjnego leczenia
chirurgicznego.

Treatment of ingrown toenail

Background: Ingrown toenail is an unpleasant condition often affecting
young people. Surgery is often necessary for its treatment. Many
procedures to correct ingrown toenails are available; however, they
cannot avoid recurrence and nail deformities. The aim of the study was
to compare three methods of treatment: surgery excision, CO2 and Nd:YAG
lasers therapy.
Methods: Three prospective studies of ingrown toenail management were
conducted. In the first group, 26 patients who had not had previous
surgery were randomized and treated by total nail edge excision (the
Barlettes or Quin' method). The second group of 30 patients were
treated by CO2 laser. In the third study, 23 patients with ingrown
toenail edges underwent Nd:YAG laser therapy. Local anesthetic agents
in surgery for ingrown toenail were performed.
Results: After a minimum of 8 months follow-up, the recurrence rates
were 15%, 13% and 9% respectively.
Conclusions: Our results suggest that the treatments with CO2 and
Nd:YAG lasers are simple, effective, and well tolerated and should be
considered as alternatives to traditional treatment of ingrown toenail.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku