Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Przebarwienia skóry i ich leczenie

nr 2 (7)/marzec-kwiecień 2000

Przebarwienia skóry i ich leczenie

W pracy przedstawiono, uwzględniając melanogenezę, podstawowe
mechanizmy prowadzące do powstawania przebarwień skóry.
Omówiono kliniczno-histologiczny charakter najczęstszych zmian,
takich jak piegi, plamy soczewicowate, ostuda. Zwrócono uwagę na
duży problem, jaki stanowią przebarwienia powstające w następstwie
skojarzonego działania światła i substancji światłouczulających:
psolarenów, chloropromazyny, amiodaronu, minocykliny,
cytostatyków. Omawiając metody postępowania w przebarwieniach,
podkreślono wagę ochrony przed promieniami ultrafioletowymi i uczyniono
to ze względu na bardzo pobudzające melanogenezę działanie światła.
Przedstawiono także preparaty stosowane do usuwania przebarwień, z
których najskuteczniejszym, jak dotychczas, wydaje się być
hydrochinon, który w procentowym stężeniu jest całkowicie
bezpieczny. Kwas witaminy A ze względu na znaczne objawy uboczne ma
mniejsze zastosowanie w monoterapii przebarwień. Nowsze preparaty,
takie jak kwas azelainowy czy kwas kojowy, wymagają dalszych
obserwacji. Obecnie w terapii przebarwień coraz częściej stosuje się
leczenie skojarzone kilkoma preparatami, np. hydrochinonem, kwasem
kojowym i glikolowym.

Skin hyper pigmentation and their therapy

This paper presents basic data on patomechanizm of hyper pigmentation.
The clinical picture and histopathological findings in the most
pigmented lesions - freckles, lentigines and melasma are described.
Hyper pigmentations provoked by light and photosentising agents like
psolarens, chlorpromazine, amiodarone, minocycline, cytostatic are also
discussed. The role of sunscreens in a therapeutic approach is
stressed. Particular depigmenting medications are presented, and the
greatest efficacy of hydroquinone preparations is noted. Vitamin A acid
due to its side effects properties seems to be less acceptable as
monotherapy of hyper pigmentations. Usefulness of azelaic acid and
koije acid needs further confirmation. Presently, combined therapies
with hydroquinone and other agents - steroids, koije acid and glycolic
acid are frequently used.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku