Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Leczenie zewnętrzne trądzika pospolitego isotretinoiną

nr 2 (7)/marzec-kwiecień 2000

Leczenie zewnętrzne trądziku pospolitego isotretinoiną

Celem pracy była ocena skuteczności miejscowej terapii 0,05%
isotretinoiną w żelu u chorych z trądzikiem pospolitym. Badaniami
objęto grupę 25 pacjentów z trądzikiem pospolitym o nasileniu
jego objawów od 0,25 do 5,0 stopnia w skali Cunliffe'a.
Całkowite ustąpienie zmian obserwowano u 15 chorych, a poprawę u 2 z
nich. Pacjenci dobrze tolerowali leczenie. Tylko u jednej osoby terapię
trzeba było przerwać z powodu objawów ubocznych. U 9
pacjentów obserwowano przejściowe zaczerwienienie skóry i
złuszczanie. Isotrex okazał się skutecznym lekiem w terapii trądzika
zaskórnikowo-krostkowego.

Topical treatment of acne vulgaris with isotretinoin

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of topical
treatment with 0,05% isotretinoin gel in patients with acne vulgaris.
The group under study consisted of 25 patients with acne intensity
grade 0,25 to 5,0 according to Cunliffe's scale. The complete clearing
of lesions was achieved in 15 patients and improvement in an additional
two. The therapy was well tolerated. Only one patient showed adverse
effects requiring withdrawal from the study. Nine patients reported
transient erythema and exfoliation. Isotrex has been proved to be a
safe and effective medication, helpful in the treatment of
comedo-pustular acne.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku