Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Zewnętrzne środki chroniące przed światłem

nr 1 (1)/kwiecień-maj 1999

Zewnętrzne środki chroniące przed światłem

W pracy przedstawiono działanie światła słonecznego na skórę
ludzką w takich procesach, jak: starzenie się skóry,
rozwój nowotworów, fotodermatozy, w których
ochrona przed promieniami ultrafioletowymi stanowi podstawę
profilaktyki. Omówiono główne grupy preparatów
ochronnych, mechanizm i siłę ich działania oraz sposoby oceny ich
skuteczności. Przedstawiono efektywność tych preparatów w
zapobieganiu zmianom wywołanym przez światło oraz dokonano przeglądu
ewentualnych działań ubocznych tych środków.

Sunscreens

In the paper light induced skin changes, such as photo aging,
precancerous and malignant lesions, photodermatoses - in which
sunscreens should be used, are presented. Particular groups of
sunscreens, their strength and mode of action are described. The
efficacy of sunscreens in prevention of light provoked skin diseases is
reviewed. Potential side effects related to the regular sunscreens
application are discussed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku