Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Laserowe usuwanie włosów

nr 5 (5)/grudzień 1999

Laserowe usuwanie włosów

Artykuł przedstawia teoretyczne podstawy selektywnego oddziaływania
światła laserowego na skórę i mieszki włosowe w celu trwałego
usunięcia włosów. Przedstawiono znane obecnie systemy laserowe
stosowane do usuwania włosów (lasery: rubinowy, aleksandrytowy,
Nd:YAG, diodowy), jak też intensywnie pulsującego źródło światła
(Epilight). Wydaje się, że laser diodowy LightSheer jest obecnie
najbardziej skutecznym urządzeniem do usuwania włosów.

Laser epilation

The article presents a summary of the theoretical principles of
selective tissue interaction with laser light to hair removal.
Currently known lasers (ruby, alexandrite, Nd:YAG, diode) pulse light
source (Epilight), used in hair removal have been presented. It seems
that at this stage the LightSheer diode laser is the most successful in
this scope.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku