Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Dermatoskopia w codziennej praktyce dermatologicznej

nr 5 (5)/grudzień 1999

Dermatoskopia w codziennej praktyce dermatologicznej

Dermatoskopia to metoda umożliwiająca obserwację i ocenę struktur
barwnikowych na poziomie naskórka, granicy
skórno-naskórkowej i górnych warstw skóry
właściwej przy użyciu mikroskopu powierzchniowego (dermatoskopu).
Metoda ta, choć znana od przeszło 70 lat, dopiero w latach 90. dzięki
upowszechnieniu prostego w obsłudze taniego ręcznego dermatoskopu stała
się bardziej dostępna i coraz szerzej stosowana w diagnostyce
różnicowej zmian barwnikowych. Dostępność i relatywnie niskie
koszty dermatoskopii powinny wkrótce uczynić z niej metodę
stosowaną standardowo przez wszystkich dermatologów.

Dermatoscopy in the every day dermatological practice

Dermatoscopy is skin-surface microscopy with help of a dermatoscope.
The method helps to diagnose pigmented skin lesions presented at the
epidermis, dermal-epidermal junction and upper dermis. Although
dermatoscopy, has been known for over 70 years, it became more popular
in the early nineties due to invention of quite cheap, easy to use
handy dermatoscope. The method should become a part of a standard
dermatological examination of pigmented skin lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku