Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Leczenie wrodzonych znamion barwnikowych w okolicach okołooczodołowych u dzieci

nr 5 (5)/grudzień 1999

Leczenie wrodzonych znamion barwnikowych w okolicach okołooczodołowych u dzieci

Wprowadzenie: Wrodzone znamiona barwnikowe średniej wielkości i duże
dość często lokalizują się w okolicach okołooczodołowych twarzy.
Postępowanie w tych przypadkach polega na usunięciu znamienia i
pieczołowitej rekonstrukcji.
Cel: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia
chorych z tego rodzaju znamionami w materiale Oddziału Dermatochirurgii
Kliniki Dermatologicznej AMG.
Materiał i metodyka: Operowano 11 dzieci w wieku 1-7 lat, u 9
pacjentów zastosowano wycięcie uzupełnione różnymi
metodami rekonstrukcyjnymi, u 2 pacjentów przeprowadzono
dermabrazję.
Wyniki: W pierwszej grupie chorych osiągnięto dobre wyniki czynnościowe
i estetyczne, u operowanych metodą dermabrazji wystąpiła konieczność
wykonania zabiegów wtórnych.
Wnioski: Metodą z wyboru w leczeniu znamion barwnikowych okolic
okołooczodołowych u dzieci jest wycięte i przeszczep pełnej grubości
skóry.

Treatment of congenital periorbital melanotic nevi in children

Introduction: Medium or large congenital melanotic nevi are quite often
found in periorbital area of a face. The treatment of such lesions
requires excision and careful reconstruction.
Purpose: A purpose of the study was to analyze results of operative
treatment of patients with such nevi at Dermatosurgical Department of
Dermatologic Clinic, Medical University in Gdańsk.
Material and Methods: 11 children aged 1 to 11 years old were operated,
in 9 patients excision with different reconstruction techniques was
performed, 2 patients were treated by dermabrasion.
Results: Functional and cosmetic results were satisfactory in all
patients after nevus' excision. In patients treated by dermabrasion
second stage procedures had to be performed.
Conclusion: The method of choice in congenital periorbital melanotic
nevi treatment is excision.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku