Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Rola podłoży i emolientów w profilaktyce i przywracaniu bariery naskórkowej

nr 4 (4)/październik-listopad 1999

Rola podłoży i emolientów w profilaktyce i przywracaniu bariery naskórkowej

Podstawowe typy podłoży preparatów dermatologicznych i
kosmetycznych opierają się na 2 typach emulsji: cząsteczek wody w oleju
i oleju w wodzie. Niezwykle ważne w lecznictwie dermatologicznym jest
zastosowanie odpowiedniego podłoża dla danego leku, co zależne jest od
właściwości fizykochemicznych substancji czynnych i zamierzonego efektu
farmakokinetycznego wchłaniania. Emolienty to grupa środków do
stosowania zewnętrznego, obojętnych biologicznie, odgrywających
podstawową rolę pielęgnacyjną w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia i
elastyczności skóry. Ze względu na działanie nawilżające,
przeciwzapalne, przeciwświądowe i antymitotyczne, emolienty odgrywają
ważną rolę w terapii uzupełniającej chorób przebiegających z
zaburzeniami rogowacenia. Zastosowane podłoże lub preparat nawilżający
ma za zadanie skutecznie nawilżyć skórę, musi być także
kosmetycznie akceptowalny przez pacjenta oraz bezpieczny i pozbawiony
działań niepożądanych.

The role of the bases and emollients in the prophylaxis and restoring of epidermal barrier

The main sort of dermatological and cosmetic medicament's bases is
based on two types of emulsion: water in oil (w/o) and oil in water
(o/w) emulsion. The use of adequate base for particular medicine is
very important in dermatological treatment. It depends on the
physicochemical properties of active substances and intended
pharmacokinetic absorption effect. Emollients are the group of local,
biologically neutral agents which are of importance in proper
hydratation and elasticity of the skin maintaining. For the reason of
their hydrating, antiphlogistic, antipruritic and antimitotic action,
emollients are very important in the supplementary treatment of
dyskeratotic diseases. The purpose of applied base or emollient is to
effectively hydrate the skin. It also has to be cosmetically accepted
for patients, safe and devoid of side effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku