Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Pulsujący laser barwnikowy w leczeniu trądzika różowatego –

nr 4 (4)/październik-listopad 1999

Pulsujący laser barwnikowy w leczeniu trądzika różowatego

W pracy przedstawiono nowe możliwości leczenia skórnych zmian
naczyniowych, tj. rumienia i teleangiektazji, występujących w przebiegu
trądzika różowatego. Metodą dającą bardzo dobre wyniki jest
użycie pulsującego lasera barwnikowego

Pulse color laser in the treatment of rosacea

In the paper, new possibilities of the treatment of the cutaneous
vascular lesions - erythema and teleangiectasies - occurring in the
course of rosacea, are presented. Using of the dye laser gives the
excellent results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku