Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

PCR – zastosowanie w dermatologii

nr 4 (4)/październik-listopad 1999

PCR - zastosowanie w dermatologii

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) polega na replikacji wybranego
fragmentu DNA lub RNA w warunkach laboratoryjnych. Jest to szybka
metoda diagnostyczna charakteryzująca się dużą czułością. W
dermatologii znalazła zastosowanie w diagnostyce chorób
bakteryjnych, wirusowych i grzybic, jak również genodermatoz i
nowotworów skóry.

PCR - application in dermatology

Polymerize chain reaction (PCR) is very popular method of amplification
DNA and RNA. This method is useful in the diagnostic of such dermatoses
as bacterial, viral and fungal infections as well as in genodermatoses
and skin neolasms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku