Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Wpływ kwasu glikolowego na strukturę i czynności bariery naskórkowej

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Wpływ kwasu glikolowego na strukturę i czynność bariery naskórkowej

W pracy omówiono wpływ kwasu glikolowego na budowę i czynność
bariery naskórkowej. Kwasu glikolowy stosowany miejscowo w
różnych stężeniach stwarza możliwość precyzyjnego działania
farmakokinetycznego na powierzchniowe i głębokie warstwy
naskórka oraz skórę. Działając na warstwę rogową,
powoduje osłabienie kohezji korneocytów, powodując odklejenie
się całych pokładów komórek warstwy rogowej, a także
reguluje keratynizację, nie uszkadzając funkcji bariery
naskórkowej. Wielokrotne ekspozycje skóry na kwas
glikolowy mają bardzo korzystne na nie działanie, prowadząc do
zwiększenia jej grubości o około 25% w mechanizmie stymulacji
fibroblastów do zwiększonej produkcji kolagenu typu I i II oraz
glikosoaminokwasów.

Glycolic acid influence on the structure and function of the epidermal barrier

In this paper the modification of structure and function of the
epidermal barrier after glycolic acid application was discussed.
Topical glycolic acid has various beneficial effects on epidermis and
dermis. Levels of actions of glycolic acid depend on its concentration,
pH and the method of application. Superficial peeling leads to
detachment of the stratum corneum at its lowermost levels without
impairment of epidermal barrier function. Glycolic acid prevents
hyperkeratinization due to reduced corneocyte intercellular cohesion.
Application of low concentration of glycolic acid for several months
increases skin thickness up to 25% due to production of dermal
glycosoaminoglycans and other extra cellular matrix components such as
type I and II collagen.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku