Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Bezpośrednie i odległe skutki biologiczne działania promieniowania słonecznego na zdrową skórę

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Bezpośrednie i odległe efekty biologiczne działania promieniowania słonecznego na zdrową skórę

Promieniowanie słoneczne jest ważnym czynnikiem środowiskowym
wpływającym na stan skóry. W pracy omówiono bezpośrednie
i odległe efekty działania tego promieniowania na zdrową skórę.
Omówiono właściwości różnych zakresów
promieniowania UV i porównano fotobiologiczne różnice
działania UVA, UVB i UVC. Przedstawiono bezpośrednie skutki działania
UV, tj. rumień, opaleniznę i zmianę grubości skóry. Do odległych
skutków działania promieniowania UV zaliczono słoneczne
starzenie się skóry i nowotwory skóry. Omówiono
kliniczne i histologiczne zmiany w przebiegu photoaging, a także
przedstawiono przykłady zmian skórnych powstających w wyniku
długotrwałej ekspozycji słonecznej. Zaprezentowano kolejne etapy
karcynogenezy posłonecznej, zwracając uwagę na procesy immunologiczne
ułatwiające nowotworzenie.

Immediate and distant effects of the ultraviolet radiation on a healthy skin

The ultraviolet radiation is very important environmental factor for
the skin. The immediate and distant effects of the UV radiation on the
normal skin were described. UVA, UVB and UVC were compared and the
characteristics of the different spectra were presented. Erythema,
pigmentation and skin thickening were ranked to the immediate effects
of UV radiation and photo aging and cancer stimulation were included to
the distant effects. The clinical and histological signs of photo aging
were described and the examples of specific sun induced skin changes
were presented. Three steps of carcinogenesis were characterized
together with the immunological pathways which facilitate this process.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku