Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Leczenie trądzika różowatego izotretioniną

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Leczenie trądzika różowatego izotretinoiną

Grupę 16 chorych z ciężkimi postaciami trądzika różowatego
leczono w okresie 4-6 miesięcy doustnie izotretinoiną (0,2-0,3 mg/kg
c.c./24 h). Bardzo dobry i dobry wynik leczenia w postaci ustąpienia
grudek i krost obserwowano u 88% chorych. W czasie 12 miesięcy kontroli
po leczeniu nawrót choroby wystąpił u jednego pacjenta. Leczenie
izotretinoiną wywiera trwały i korzystny wpływ na zmiany skórne
w trądziku różowatym. Najczęstszymi objawami niepożądanymi
terapii było wysuszenie warg oraz zaburzenia gospodarki lipidowej.

Isotretinoin: the therapy of acne

16 patients with severe acne rosacea were treated with oral
administrated isotretinoin (0,2-0,3 mg/kg bw/24 day) for 4-6 months.
88% patients had an excellent or good response with quick remission of
papules and pustules. During the post-treatment follow up which lasted
12 months in average only one patient had a relapse of rosacea, whereas
14 patients remained in remission. Isotretinoin treatment has a
long-lasting favorable effect in rosacea. Cheilitis and changes in
blood lipids were registered as most often side effects during
isotretinoin therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku