Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Leczenie bielactwa. Granice możliwości i perspektywy

nr 3 (3)/sierpień-wrzesień 1999

Leczenie bielactwa. Granice możliwości i perspektywy

W artykule opisano próby leczenia bielactwa za pomocą metod
eksperymentalnych oraz mniej znanych. Wątpliwie wyniki leczenia
uzyskano po stosowaniu melageniny, inhibitorów prostoglandyny,
DOPA, fenyloalaniny, alfa MSH i leków przeciwtrądowych.
Porównywalne do PUVA wyniki leczenia można uzyskać stosując
fotochemioterapię khelin-UVA, 5-fluorouracyl w połączeniu z
dermabrazją, dziegcie, cyklofosfamid, penicylaminę i mechloretaminę.
Obiecujące wyniki daje zastosowanie pseudokatalazy wapnia i UVB. W
przypadku braku efektu w miejscach widocznych można wykonać tatuaż
kosmetyczny.

The treatment of vitiligo. The limits of possibilities and perspectives

In this article the various trials of management of vitiligo by
applying experimental and less known methods are described. The use of
melagenina, prostaglandin inhibitors, topical and systemic DOPA and
phenylalanine, a-MSH and nantileprotic drugs has yielded questionable
results. Treatment with photochemiotherapy khellin-UVA, 5-Fluorouracyl
combined with dermabrasion, tar therapy, cyclophosphamide,
penicillamine and mechlorethamine brings results, which are compared
with PUVA-therapy. The treatment of vitiligo with topical application
of pseudocatalase and calcium in combination with short term UVB
exposure lead to effective repigmentation and bring promising results.
If the other treatments fail, the cosmetic tattooing of affected
visible areas is useful.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku