Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

Powrót do listy artykułów

Technika pobierania wycinków skórnych oraz drobnych zabiegów dermatochirurgicznych z uwzględnieniem sposobu znieczulania

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Techniki pobierania wycinków skórnych oraz drobnych zabiegów dermatologicznych z uwzględnieniem sposobu
znieczulenia

Pobieranie wycinków skórnych jest jedną z najprostszych i
najczęściej używanych technik w praktyce lekarskich. Wycinek należy
pobrać wtedy, gdy zmiana skórna jest podejrzana o
nowotwór, we wszystkich chorobach pęcherzowych, diagnozowanych
techniką immunofluoroscencji, a także w schorzeniach, w których
nie jest możliwe postawienie diagnozy bez badania histopatologicznego.
Najczęściej wycinki skórne pobiera się skalpelem lub za pomocą
biopsji punktowej. Przy pomocy sztanc można również usuwać w
całości niektóre zmiany skórne. Artykuł omawia techniki
pobierania wycinków skórnych, drobne zabiegi
dermatochirurgiczne i techniki miejscowych znieczuleń.

The techniques of skin biopsy with some surgical procedures and local anesthesia in dermatology

Biopsy of the skin is one of the simplest, most rewarding diagnostic
techniques in medical practice. Biopsy is indicated in all skin lesions
that are suspected of being neoplasm, in all bullous disorders using
immunofluoroscence simultaneously, and in all dermatological disorders
in which a diagnosis is not possible by clinical examination alone. A
common technique for diagnostic biopsy is the use of the scalpel or
punch biopsy. The purpose of curettage is also the complete removal of
a dermal lesion. This paper reviews some of the currently available
techniques for taking skin biopsies, dermatosurgery procedures carried
out under local anesthesia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku