Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy leczony metodą fotodynamiczną

Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy skóry, niemelanocytowe nowotwory skóry, terapia fotodynamiczna

Streszczenie

Raki podstawnokomórkowe to najczęstsze nowotwory skóry u ludzi rasy kaukaskiej. BCC to nowotwór miejscowo złośliwy, charakteryzujący się niską śmiertelnością i powolnym wzrostem, choć niekiedy może prowadzić do destrukcji otaczających tkanek. Ryzyko przerzutów BCC jest bardzo małe i wynosi <0.1%. Najważniejszym i najszerzej badanym czynnikiem ryzyka BCC jest promieniowanie ultrafioletowe. Potwierdzeniem wpływu promieniowana na proces kancerogenezy jest fakt, że blisko 80% BCC zlokalizowanych jest w okolicy eksponowanej na promieniowanie ultrafioletowe tj. na głowie, szyi i kończynach górnych.
Prezentujemy przypadek 50-letniej kobiety ze stopniowo powiększającym się od 2 lat rakiem podstawnokomórkowym na skórze twarzy. Zgodnie ze standardami zmiana tego typu powinna zostać usunięta chirurgicznie, na co pacjentka nie wyraziła zgody. W związku z tym zastosowano terapią fotodynamiczną, która może być alternatywną i skuteczną metodą leczenia, gdy zabieg chirurgiczny nie jest możliwy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku