Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

Znaczenie fotodiagnostyki w terapii fotodynamicznej

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, fotodiagnostyka, fluorescencja, laserowe spektrometry, obrazowanie

Streszczenie

Metody fluorescencyjne są najbardziej czułe wśród metod spektroskopowych, co pozwala na ich użycie do analiz egzogennych i endogennych fluoroforów. Fotodiagnostyka odgrywa ważną rolę w rozwoju metody fotodynamicznej i pozwala na stosowanie powtarzalnej procedury leczenia w klinikach. Poziom selektywnej retencji preparatów w zmienionych chorobowo tkankach jest, obok gęstości mocy światła i dawki, jednym z najważniejszych parametrów metody PDT. Aparatura diagnostyczna służy do wyznaczania kinetyki akumulacji preparatów w zmienionych i zdrowych tkankach, wskazuje optymalny czas naświetlania od chwili aplikacji preparatu, jego rozkład powierzchniowy oraz efekt fotowybielania uczulacza podczas naświetlania terapeutycznego. Fotodiagnostyka fluorescencyjna jest też stosowana jako metoda niezależna w precyzyjnej analizie zmienionego obszaru tkanek (np. do wykrywania glejaków mózgu, nowotworów płuc bądź w anfiografii). W artykule przedstawiono systemy diagnostyczne używane dziś w praktyce klinicznej. Można je podzielić na systemy obrazowania, analizatory widma i czujniki fluorescencyjne.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku