Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

PDT w terapii chłoniaka Hodgkina u pacjentki odmawiającej leczenia standardowego - studium przypadku

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, chłoniak Hodgkina, 5-ALA HCl

Streszczenie

Wstęp: Chłoniak Hodgkina, zwany też ziarnicą złośliwą, należy do chorób nowotworowych układu chłonnego. Charakteryzuje się obecnością olbrzymich nowotworowych komórek Reed-Sternberga mających wielopłatowe jądra oraz dużych jednojądrzastych komórek Hodgkina. Chłoniak Hodgkina jest chorobą nowotworową wywodzącą się z limfocytów B.
Opis przypadku: Artykuł przedstawia przypadek 30-letniej pacjentki z potwierdzonym diagnostycznie chłoniakiem Hodgkina, u której zastosowano terapię fotodynamiczną z wykorzystaniem 5-ALA HCl. W zakres terapii wchodziło 9 zabiegów fotodynamicznych z użyciem fotouczulacza podawanego doustnie. Wyniki terapii kontrolowane były badaniami ultrasonograficznymi obejmującymi pomiary węzłów chłonnych. Oprócz badań ultrasonograficznych sporządzono także dokumentację fotograficzną. Podczas terapii kontrolowano też obraz krwi, ze szczególnym uwzględnieniem LDH, CRP, żelaza, trombocytów, hemoglobiny i poziomu β2-mikroglobuliny.
Kontrola ultrasonograficzna przeprowadzana po sesjach terapii fotodynamicznej potwierdzała widoczne gołym okiem zmiany wielkości węzłów chłonnych poddawanych naświetlaniu. Poprawa parametrów laboratoryjnych krwi wskazywała na systemowy wpływ terapii fotodynamicznej na organizm chorej.
Podsumowanie: Terapia fotodynamiczna z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego może być przydatną opcją w leczeniu chłoniaka Hodgkina. Szczególną uwagę należałoby skierować na rozwój metod fotodynamicznych umożliwiających skuteczne zabiegi w rejonie głęboko położonych guzów śródpiersia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku