Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie metody fotodynamicznej w leczeniu liszaja twardzinowego sromu

Słowa kluczowe: metoda PDT, ALA, liszaj twardzinowy, LED, fotodiagnostyka

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki leczenia liszaja twardzinowego z wykorzystaniem metody fotodynamicznej.
Stosowane preparaty do terapii i fotodiagnostyki zawierały prekursor protoporfiryny IX (PpIX) – kwas 5-aminolewulinowy o stężeniach 5–18%, jako podkład stosowano krem Lipobaza. Zaprezentowano współczesne systemy fotodiagnostyki do oceny poziomu syntetyzowanej PpIX – laserowy spektrometr fluorescencyjny i przenośne układy obrazowania fluorescencji do oceny obszaru zmienionej chorobowo tkanki. W celu zwiększenia skuteczności terapii i zmniejszenia liczby procedur leczniczych zastosowano nowe źródło monochromatyczne typu matryca diod superluminescencyjnych (Beam PrO+) z przerywanym trybem pracy i tzw. miękkm startem. Umożliwia to wydajniejsze odtworzenie poziomu oksyhemoglobiny w czasie naświetlania i zużywania tlenu. Wolniejszy przebieg fotoutlenienia tkanek powoduje mniejszy poziom bólu i mniejszą szybkość rozkładu PpIX.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku