Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

Przegląd współczesnych fotouczulaczy dla metody fotodiagnostyki i leczenia fotodynamicznego

Słowa kluczowe: fotouczulacze, fotosensybilizatory, przeciwbakteryjna chemioterapia fotodynamiczna, PACT, PDT, PDD

Streszczenie

Fotouczulacze (fotosensybilizatory) obok terapeutycznych źródeł światła są podstawą metody PDD (photodynamic diagnosis)/PDT (photodynamic therapy). W artykule przedstawiono przegląd uczulaczy, klasyfikację najważniejszych i aktualnie stosowanych, sposoby ich aplikacji. Opisano dostępne w handlu preparaty dopuszczone w praktyce klinicznej oraz przedstawiono wyniki własnych badań własności spektroskopowych najważniejszych uczulaczy I i II generacji. Materiał rozszerzono o nieonkologiczne zastosowania PDT, które nabierają coraz większego znaczenia. Przedstawiono zastosowanie wybranych uczulaczy do leczenia konkretnych zmian chorobowych.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku