Terapia Fotodynamiczna - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony zastosowaniu metody fotodynamicznej w diagnostyce i terapii chorób w różnych dziedzinach medycyny.

« Powrót do listy artykułów

Przydatność metody fotodynamicznej w chorobach jamy ustnej

Przydatność metody fotodynamicznej w chorobach jamy ustnej

Słowa kluczowe: diagnostyka fotodynamiczna, kwas 5-aminolewulinowy, choroby błony śluzowej jamy ustnej

Streszczenie
Autorzy zaprezentowali wyniki badania przydatności metody diagnostyki fotodynamicznej z miejscowym użyciem kwasu 5-aminolewulinowego w wybranych przypadkach chorób błony śluzowej jamy ustnej. Ocena ta została dokonana po wykonaniu wcześniejszych badań przesiewowych z użyciem lampy fluorescencyjnej VELscope VX, przeznaczonej do bezpośredniej wizualizacji. Fotouczulacz ALA-5 (kwas 5-aminolewulinowy o stężeniu 5%) pozwolił na wykrywanie patologicznych zmian śluzówki, monitorowanie przebiegu procesu leczenia, badania kontrolne oraz wstępną ocenę ryzyka rozwoju zmian nowotworowych. Obserwacje optyczne były uzupełniane m.in. badania¬mi histopatologicznymi, mikrobiologicznymi, wirusologicznymi i badaniami krwi. Użycie fotouczulacza ALA-5 poprawiało widoczność zmian patologicznych i dawało lepsze wyniki diagnostyczne niż badanie za pomocą wzroku w świetle białym lub badanie fluorescencyjne. Chromatyczna analiza komputerowa wybranych 10 przypadków wykazała znaczny wzrost fluorescencji zmian chorobowych po miejscowej aplikacji ALA-5. Wyniki wykazują przydatność tej metody diagnostycznej w określaniu lokalizacji, rozległości i różnicy w pochłanianiu ALA-5, co może pomóc w wyborze miejsca biopsji i optymalnym doborze dalszej terapii.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku