Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Flebologia estetyczna

Flebologia estetyczna

nr
4(17) Listopad-Styczeń 2006

Flebologia estetyczna

Słowa kluczowe: choroba żylna, flebologia estetyczna, leczenie choroby
żylnej

Autorzy w artykule przedstawiajš problemy estetyczne występujšce w
chorobie żylnej i w jej bardziej zaawansowanej postaci - przewlekłej
niewydolnoœci żylnej. Zarówno zaburzenia w kršżeniu żylnym,
jak i problemy estetyki ciała ludzkiego sš aktualnie bardzo popularne.
Choroba żylna dotyka prawie 40% populacji naszego kraju, a tendencja do
dbałoœci o ładny wyglšd staje się powszechniejsza. Dowodem na to sš
rosnšce nakłady na produkcję kosmetyków i
preparatów paramedycznych poprawiajšcych wyglšd i
samopoczucie.

W artykule scharakteryzowano poszczególne etapy choroby
żylnej, wskazujšc na zagrożenia nie tylko natury estetycznej, lecz
także zdrowotnej. Główne objawy pogorszenia stanu zdrowia
kończyn dolnych w chorobie żylnej to: poszerzenia naczyń żylnych
œródskórnych, niewydolnoœć żył sieciowych,
przebarwienia brunatne skóry, białe zwyrodnienie
skóry, alergizacja skóry oraz stwardnienie i
deformacja kończyny (skleroza skóry, tkanki tłuszczowej,
powięzi mięœniowej). Autorzy przedstawiajš w pracy metody leczenia i
zapobiegania chorobie.

An aesthetic phlebology

Key words: venous disease, aesthetic phlebology, treatment of venous
disease

Authors are presenting aesthetical problems occurring in venous disease
and in its most advanced type - chronic venous insufficiency.
Disturbances in venous circulation are currently very popular as well
as problems relating to aesthetics of human body. Almost 40% of Polish
population suffers of venous disease. At the same time a demand for
better look is constantly increasing - growing industry of cosmetics
and paramedical preparations improving a look and feelings is a proof
for that.

In this article a characteristic of each stage of venous disease is
described. Authors also pointed all the complications of aesthetical
and medical nature. The main symptoms that are testifying to worsening
of legs’ health in venous disease are: dilatations of
intracutaneous veins, insufficiency of epiploic veins, tawny skin
hyperpigmentations, white skin degeneration, skin alergization and
limb’s deformation (sclerosis of the skin, adipose tissue and
muscular fascia). Authors as well present methods of treatment and
prophylactics in venous disease.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku