Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Leczenie znamion naczyniowych typu „port-wine stain” przy użyciu lasera KTP 532 nm  –

Leczenie malformacji naczyniowych typu
„port-wine stain” przy użyciu lasera KTP 532 nm

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Leczenie malformacji naczyniowych typu
„port-wine stain” przy użyciu lasera KTP 532 nm

Słowa kluczowe: znamiona naczyniowe typu port-wine
stain, laser KTP 532 nm

Znamiona naczyniowe typu port-wine stain sš łagodnymi, wrodzonymi
malformacjami naczyniowymi, które histologicznie
charakteryzujš się poszerzeniem i wzrostem powierzchownych naczyń
skóry.

W leczeniu znamion naczyniowych stosowano wiele metod, w tym wycięcie
chirurgiczne, elektrokoagulacjš, kriochirurgię, dermabrazję i tatuaż
kosmetyczny. W zwišzku z efektami ubocznymi oraz niskš skutecznoœciš,
metody te przestajš być obecnie używane. Wprowadzenie
laserów zrewolucjonizowało leczenie znamion naczyniowych.
Laser barwnikowy 585 nm i laser KTP 532 nm zostały zaprojektowane do
leczenia znamion naczyniowych i udowodniły swojš skutecznoœć
zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.
Przeprowadzone przez autorów badania i obserwacje pozwoliły
wykazać, że laser KTP 532 nm jest bezpieczny i skuteczny,
szczególnie u pacjentów dorosłych oraz w
przypadkach znamion umiejscowionych w okolicy twarzy i szyi.

The treatment of port-wine stain
malformations using KTP 532 nm laser

Key words: Port-wine stain malformation, PWS, KTP 532 nm laser

Port-wine stains (PWS) are benign, congenital, vascular malformation
histologically characterized by abnormally enlarged and ectatic blood
vessels of the superficial dermis.

Many therapeutic methods have been used to treat port-wine stains,
including surgical excision, electrocautery, cryosurgery, dermabrasion
and tattooing. These methods are no longer used because of
ineffectiveness and adverse effects. Lasers have revolutionized the
treatment of vascular lesions and have become indispensable. Flashlamp
pumped dye laser 585 nm and KTP 532 nm laser were specifically designed
to treat vascular lesions and have confirmed the efficacy in adults and
children.

The results of the authors’ studies confirmed that KTP 532 nm
laser is safe and effective especially in adults and in lesions
localized in the face and neck area.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku