Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Wspomaganie pamięci – wykorzystanie wybranych surowców naturalnych i składników żywności –

Wspomaganie pamięci - wykorzystanie wybranych
surowców naturalnych i składników żywnoœci

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Wspomaganie pamięci - wykorzystanie
wybranych surowców naturalnych i składników
żywnoœci

Słowa kluczowe: pamięć, substancje aktywne pochodzenia naturalnego,
witaminy

Pamięć jest jednym z wyznaczników sprawnoœci umysłowej
człowieka. Z upływem

czasu jej wydolnoœć obniża się. Istniejš substancje pochodzenia
naturalnego oraz witaminy, których stosowanie może przynieœć
usprawnienie procesów intelektualnych. Mechanizmy te
polegajš na regulacji struktury i funkcji układu nerwowego, kršżenia
mózgowego, eliminacji niekorzystnych czynników
œrodowiskowych oraz ochronie antyoksydacyjnej.

Memory enhancing - useful plant and food
ingredients

Key words: memory, natural active substances, vitamins

Memory reflects mental efficiency. During lifetime it decreases. There
are some plant substances and vitamins which can improve intelectual
processes. Their activity is based on many mechanisms: regulation of
the structure and functions of the nervous system, brain circulation,
unfavourable environmental factors or antioxidant protection.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku