Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Własne doświadczenia w zastosowaniu kwasu polimlekowego (PLLA) w medycynie estetycznej –

Własne doœwiadczenia w zastosowaniu kwasu polimlekowego
(PLLA) w medycynie estetycznej

nr
2(15) Maj-Lipiec 2006

Własne doœwiadczenia w zastosowaniu kwasu
polimlekowego (PLLA) w medycynie estetycznej

Słowa kluczowe: kwas polimlekowy, techniki aplikowania, ocena
efektów zabiegu

Autor artykułu przedstawia własne doœwiadczenia w zastosowaniu kwasu
polimlekowego do korekcji defektów estetycznych, z użyciem
zmodyfikowanej techniki jego podawania. Proponowane zmiany dotyczš
przede wszystkim sposobu rozcieńczenia preparatu, a ponadto techniki
dokonywania iniekcji. Okres obserwacji obejmuje 5 lat.

Own experience in usage of polylactic acid
(PLLA) in aesthetical medicine

Key words: polylactic acid, aplication’s techniques,
evaluation of effects of the procedure

The author is presenting an own experience in usage of polylactic acid
in correction of aesthetical deffects using a modified technique of its
administration. Suggested changes apply mostly to the way of
acid’s dilution as far as injection’s technique.
Follow-up period is 5 years.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku