Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Uszkodzenia słoneczne - zapobieganie, leczenie, Nowości w profilaktyce –

Uszkodzenia słoneczne - zapobieganie, leczenie, nowoœci
w profilaktyce

nr
2(15) Maj-Lipiec 2006

Uszkodzenia słoneczne - zapobieganie,
leczenie, nowoœci w profilaktyce

Słowa kluczowe: fotostarzenie się skóry, działanie UVA i
UVB, zapobieganie skutkom fotostarzenia się skóry

Autor omawia przyczyny i skutki starzenia się skóry,
powodowanego przez promieniowa-nie UV. Powoduje ono zarówno
wczesne, jak i opóŸnione efekty negatywne, łšcznie z
moŸłiwoœciš wywołania nowotworów skóry.

W artykule przedstawiono metody ochrony skóry przed skutkami
działania promieni UV (substancje, które można stosować w
tym celu: antyoksydanty, preparaty na bazie wycišgów
roœlinnych i inne). Następnie autor mówi o przywracaniu
skórze jej prawidłowego funkcjonowania poprzez m.in. peeling
i podawanie œródskórnie substancji
biostymulujšcych.

Photoaging - prevention, treatment, news
in prophylaxis

Key words: photoaging, effects of UVA & UVB, prevention of the
results of photoaging

Author describes causes and effects of photoaging induced by UV
radiation. This process causes early and delayed negative effects,
together with possibility of causing skin cancers. In the article there
are presented methods of protection from effects of UV radiation
(compounds that can be used in order to prevent: antioxydants,
preparations based on herbal essences and others). Then author presents
methods of restoring the normal functions of the skin by i.a. peeling
and intradermal application of biostimulators.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku