Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Żel agarozowy: doświadczenia własne w stosowaniu wypełniacza –

Żel agarozowy: doœwiadczenia własne w stosowaniu
wypełniacza.

nr
1(14) Luty-Kwiecień 2006

Żel agarozowy: doœwiadczenia własne w
stosowaniu wypełniacza.

Słowa kluczowe: żel agarozowy, wypełniacz, korekcja defektów
estetycznych

Żel agarozowy to długotrwały wypełniacz nowej generacji, o wysokiej
biokompatybilnoœci. Autor stosował preparat u 127 pacjentów
- 98 kobiet i 29 mężczyzn, w celu korekcji różnych
defektów estetycznych (wypełnianie bruzd nosowo-wargowych,
powiększanie ust, korekcja zmarszczek wokół ust, wypełnianie
blizn potršdzikowych, powiększanie okolicy jarzmowej, objętoœciowe
powiększanie policzków). Pacjenci byli w pełni
usatysfakcjonowani uzyskanymi efektami oraz czasem utrzy-mywania się
wypełniacza.

Agar gel: own experience

Key words: agar gel, filler, correction of aesthetical defects

Agar gel is a long-term new generation filler with high
biocompatibility. Author was using this product among 127 patients - 98
men and 29 women to correct different aesthetical defects (filling of
nasolabial creases, lip augmentation, correction of wrinkles in labial
area, augmentation of zygomatic area, cheeks augmentation). Patients
were fully sa-tisfied with the effects of treatment and with the time
of filler's persistence.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku