Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (I) –

Zastosowanie produktów pszczelich w
dermatologii i kosmetologii (I)

nr
1(14) Luty-Kwiecień 2006

Zastosowanie produktów
pszczelich w dermatologii i kosmetologii (I)

Słowa kluczowe: miód, produkty pszczele, apiterapia

Produkty pszczele - apiterapeutyki - ze względu na swój
bogaty skład i właœciwoœci terapeutyczne sš skutecznymi
suplementami  w leczeniu różnych chorób
skóry. Wykazujš aktywnoœć antybiotycznš, działajš
przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo wobec szerokiego spektrum
drobnoustrojów, m.in. w stosunku do Staphylococcus aureus i
epidermidis, Streptococcus pyogenes i pneumoniae, Escherichia coli,
Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Salmonella typhi i paratyphi
A i B, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Proteus
mirabilis, Candida albicans, a także wobec Herpes simplex.

Apiterapeutyki wykazujš również miejscowe działanie
przeciwzapalne, znieczulajšce, przeciwœwišdowe oraz wspomagajš gojenie
ran, przyspieszajšc ziarninowanie i naskórkowanie.
Zmniejszajšc transepidermalnš utratę wody oraz działajšc ochronnie na
płaszcz lipidowy skóry, wykazujš właœciwoœci zmiękczajšce,
łagodzšce i wygładzajšce skórę, a bogaty skład
produktów pszczelich zapewnia im działanie odżywcze, dlatego
też sš wykorzystywane w wielu produktach różnych firm
kosmetycznych.   

The use of bee's products in dermatology
and cosmetology (I)

Key words: honey, bee's products, apitherapy

Bee's products - apitherapeutics - due to their rich composition, are a
very effective means of treating a variety of skin diseases. They
display an antibiotic activity, have anti-fungal and anti-viral
properties against a wide spectrum of micro-organisms, e.g. against
Staphylococcus aureus and S. epidermidis, Streptococcus pyogenes and
pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris,
Salmonella typhi and para-typhi A and B, Pseudomonas aeruginosa,
Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Candida albicans, as well as
Herpes simplex.

Apitherapeutics also display an antiinflammatory, analgesic,
anti-puritic properties and assist the process of healing of wounds
accelerating the process of granulation of ti-ssue growth and
epidermization. Reducing transepidermic loss of water and protecting
the lipid layer of the skin they display softening, soothing, smoothing
properties on skin and their rich composition displays nutritive
properties and therefore is used in a variety of products of numerous
cosmetic firms. Although apitherapy displays many advantages, there are
also some disadvantages to its use. Therefore, it should be applied in
accordance with medical knowledge as the supporting method to the
traditional method, according to the medical indications and applied in
doses and concentrations suited to each individual.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku