Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Orthorexia nervosa –

Orthorexia nervosa

nr
1(14) Luty-Kwiecień 2006

Orthorexia nervosa

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, ortoreksja,
szczupłoœć, otyłoœć, metaboliczne następstwa otyłoœci, odchudzanie,
efekt jo-jo

Zaburzenia odżywiania coraz częœciej występujš już u dzieci i
młodzieży. Nadwaga, otyłoœć i ich przewlekłe leczenie, zazwyczaj
nieskuteczne, prowadzš do innych zaburzeń, takich jak: bulimia,
anoreksja czy opisywana ostatnio Đ ortoreksja. Nierealistyczne dšżenie
do uzyskania wyidealizowanego wizerunku własnego ciała kosztem
głodzenia skutkuje zaburzeniami behawioralnymi i emocjonalnymi.
Staranna, zindywidualizowana edukacja prozdrowotna jest najwłaœciwszym
sposobem profilaktyki i leczenia.

Orthorexia nervosa

Key words: eating disorders, anorexia, nervosa, bulimia, othorexia,
thinnes, obesity, metabolic consequences of obesity, slimming, jo-jo
effect

There are eating disorders more and more freaquently in children and
adolescents people. Overweight and obesity and their chronic, usually
nonsuccesfull treatment often lead to bulimia, anorexia and finally to
describing above Đ orthorexia. Unrealistic tend to ideal image of our
own body at the cost of fasting caused severe disorders of behaviour
and emotion. Proper, individual health education is the best way to
therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku