Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zaburzenia funkcji poznawczych w procesie starzenia się – przyczyny i zapobieganie 160 –

Zaburzenia funkcji poznawczych w procesie starzenia się
– przyczyny i zapobieganie

nr
4(13) Listopad 2005-Styczeń 2006

Zaburzenia funkcji poznawczych w procesie starzenia się
– przyczyny i zapobieganie

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, rezerwa poznawcza,
neuroplastycznoœć, czynniki ryzyka

Sprawnoœć procesów poznawczych pogarsza się z wiekiem, co
powoduje pytania o mechanizmy i możliwoœci zapobiegania. W wieku
œrednim występujš także częœciej niż w młodoœci choroby zmniejszajšce
plastycznoœć i rezerwę mózgu. Zachowanie sprawnoœci funkcji
poznawczych możliwe jest przy cišgłym zwiększaniu rezerwy
mózgu poprzez ćwiczenia fizyczne i umysłowe oraz stosowanie
odpowiedniej diety. Zwiększenie rezerwy zmniejsza ryzyko wystšpienia
otępienia w wieku podeszłym. Ponieważ nie ma leku podtrzymujšcego
procesy poznawcze w wieku œrednim i podeszłym, konieczne jest
stosowanie zasad gerontoprofilaktyki, które minimalizujš
uszkodzenia o.u.n., spowodowane wiekiem i chorobami.

Disorders of cognitive processes in aging –
causes and prophylaxis

Key words: cognitive functions, cognitive reserve, neuroplasticity,
risk factors Cognitive functions are decreasing with age, which arise
questions about mechanisms and prophylaxis. Middle age is characterized
by presence of disorders influencing brain plasticity and cognitive
reserve. Although there is no simple prescriptions, physical activity,
exercises and appropriate diet enlarge brain reserve. Brain reserve and
plasticity diminish risk of dementia in old age. There is no drugs
significantly infuencing cognitive functions, so gerontoprophylactic
approach should be used.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku