Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Ewolucja poszukiwań w biorewitalizacji: polinukleotydy o wysokim stężeniu –

Ewolucja poszukiwań w biorewitalizacji: polinukleotydy o
wysokim stężeniu

nr
3(12) Sierpień-PaŸdziernik 2005

Ewolucja poszukiwań w biorewitalizacji: polinukleotydy o
wysokim stężeniu

Biorewitalizacja skóry to ambulatoryjny zabieg, coraz
częœciej stosowany w medycynie estetycznej. Zgodnie z najnowszymi
tendencjami biorewitalizacji nie dostarcza się już egzogennie
brakujšcych komponentów skórnych (kolagenu, kwasu
hialuronowego, glikoprotein itp.), ale preferuje się stymulację
komórek macierzystych do podziału i większej aktywnoœci
metabolicznej, tak aby mogły odbudować w skórze jej
autogenne składniki. Niedawno opracowano nowš formułę preparatu
składajšcego się z makroczšsteczek polinukleotydów o wysokim
stężeniu, przez-naczonego do iniekcji w powierzchowne warstwy
skóry właœciwej. Efekt biorewitalizacji skóry
uzyskuje się dzięki połšczeniu polinukleotydów z macierzš
zewnštrzkomórkowš.

Autor prezentuje protokół stosowania preparatu (Plinest)
oraz poszczególne techniki aplikacji. Przedstawia wyniki
własnych badań nad jego zastosowaniem w grupie 38 pacjentek.

Research's evolution in biorevitalization: high
concentrated polynucleotides

Skin's biorevitalization is a daytime procedure, used in aesthetical
medicine more and more often. According to the newest tendencies,
biorevitalization no longer means a delivery of lacking skin components
(like collagen, hyaluronic acid or glycoproteins) but a stimulation of
matrix cells to divide and increase of metabolic activity in order to
rebuild skin's autogenic components. Recently, a new formula of highly
concentrated macromolecular polynucleotides was invented to be used for
injections into superficial skin layers. The effect of
biorevitalization is obtained thanks to binding together
polynucleotides and extracellular matrix. Author is presenting a
protocol of using this formula (Plinest) and all the application
techniques. He is presenting a results of his own research concerning
it's usage in a group of 38 female patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku