Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Korzystny wpływ głogu we wspomaganiu terapii chorób układu krążenia –

Korzystny wpływ głogu we wspomaganiu terapii
chorób układu kršżenia

nr
3(12) Sierpień-PaŸdziernik 2005

Korzystny wpływ głogu we wspomaganiu terapii
chorób układu kršżenia

Słowa kluczowe: głóg, Różowate,
fitoterapia, tonizowanie pracy serca, flawonoidy, oligomeryczne
proantocyjanidyny

Liczne surowce roœlinne stosowane były w leczeniu wielu schorzeń.
Głóg, należšcy do rodziny Różowatych, daje
pozytywny efekt w leczeniu chorób układu kršżenia.
Pozyskiwane zeń liœcie i kwiatostany używane były tradycyjnie w wielu
kulturach jako surowiec tonizujšcy pracę serca. Głóg
powoduje dodatni efekt inotropowy, ujemny efekt chronotropowy, poprawia
stan naczyń krwionoœnych, przepływ wieńcowy i wykorzystanie tlenu, jak
również posiada właœciwoœci antyoksydacyjne,
przeciwniedokrwienne i obniżajšce poziom lipidów we krwi.

Ostatnie doœwiadczenia z udziałem zwierzšt oraz badania kliniczne
wskazujš, że jest on potencjalnie użyteczny w leczeniu dusznoœci,
nadciœnienia, arytmii oraz przewlekłej niewydolnoœci kršżenia.
Działanie takie zapewnia odpowiednia kombinacja zawartych w głogu
flawonoidów i oligomerycznych proantocyjanidyn. Wycišgi z
liœci i kwiatostanów głogu sš efektywnymi i bezpiecznymi
preparatami roœlinnymi i mogš być stosowane długotrwale. Dawkowanie
zależy od ich stężenia. Sš zwykle standaryzowane na zawartoœć
oligomerycznych proantocyjanidyn oraz ramnozydu 4-witeksyny.

Adjuvant therapeutic benefit of Crataegus in the
treatment of cardiovascular disease

Key words: Crataegus, Rosaceae, phytotherapy, cardiac tonic,
flavonoids, oligomeric proanthocyanidins

Several botanicals have been used for cen-turies to treat various
diseases. Crataegus, a member of Rosaceae family, has therapeutic
benefit for the treatment of cardiovascular disease. Its leaves and
flowers has been used traditionally in many cultures as a cardiac
tonic. It has positive inotropic and negative chronotropic activity,
enhances blood vessel integrity, coronary blood flow and oxygen
utilization, as well as it has antioxidant, anti-ischemic and
lipid-lowering properties. Recent animal and human studies indicated,
that Crataegus is potentially useful for treatment of angina,
hypertension, arrhythmias and congestive heart failure. Combination of
flavonoids and oligomeric proanthocyanidins (OPCs) in Crataegus
provides this beneficial cardiovascular activity. Crataegus extracts
are effective, low-risk phytotherapeutics and may be used for prolonged
time periods. Dosages depend on the concentration of extracts. They are
standardized to contain OPC or vitexin-4 rhamnoside.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku