Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie maski zawierającej kwas retinowy u pacjentek z objawami starzenia się skóry –

Zastosowanie maski zawierajšcej kwas retinowy u
pacjentek z objawami starzenia się skóry

nr
2(11) Maj-Lipiec 2005

Zastosowanie maski zawierajšcej kwas retinowy u
pacjentek z objawami starzenia się skóry

Kwas retinowy (tretinoina), pochodna kwasu witaminy A, od lat jest
wykorzystywany w leczeniu tršdziku i starzenia się skóry.
Stosuje się go w medycynie w formie kremów lub
roztworów o niskich stężeniach. Ich długotrwałe aplikowanie
prowadzi jednak często do niepowodzenia terapii, w wyniku występowania
zespołu „retinoidowego zapalenia skóry”,
z objawami swędzenia, pieczenia, obrzęku powiek, rumienia i eksfoliacji.

Autorzy artykułu opracowali nowš formułę, uważajšc, że wyższe stężenie
i lepsze wchłanianie tretinoiny przez skórę pozwolš osišgnšć
lepszy efekt – jest niš maseczka samoistnie zasychajšca,
która zawiera kwas retinowy w stężeniu od 5 do 15%.
Doœwiadczenia kliniczne autorów obejmujš okres 4 lat i około
1500 przeprowadzonych zabiegów. Potwierdziły one pozytywne
efekty użycia maski. Obserwowano polepszenie utkania skóry,
normalizację wydzielania łoju i nawilżenia, a po większej liczbie
zabiegów – większš jednolitoœć zabarwienia
skóry, lepszš elastycznoœć, redukcję drobnych zmarszczek i
zdecydowanš poprawę œwietlistoœci skóry. Przy czym nie
występowały typowe efekty niepożšdane, powodowane przez kwas retinowy.

Usage of mask containing retinoid acid among patients
with skin aging symptoms

Retinoid acid (tretinoin) is a derivative of vitamin A and for years
it’s been used in acne and aging skin treatment.
It’s been used in form of creams or low concentrated
solutions. Unfortunately its long-term application leads very often to
therapy failure due to retinoid dermatitis with symptoms of itching,
tingling, eyelid edema, erythema and exfoliation.

The authors worked out a new formula based on thesis that higher
concentrations and better skin absorption of tretinoin will allow to
accomplish better results. It is self-drying mask containing retinoid
acid (concentration 5-15%). Authors’ clinical experiences
are: 4 years and about 1500 procedures. They confirmed positive effects
of this mask. An improvement in skin texture, normalization in sebum
excretion and hydratation, after more procedures better homogeneity of
skin colour, better elasticity, small wrinkles reduction and
significant improvement in skin luminosity were observed. There were no
typical unwanted effects like those caused by retinoid acid.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku