Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Probiotyki w aspekcie przedłużania młodości i życia –

Probiotyki w aspekcie przedłużania młodoœci i życia

nr
2(11) Maj-Lipiec 2005

Probiotyki w aspekcie przedłużania młodoœci i życia

W pracy przedstawiono rozwój ekosystemu jelitowego,
lokalizację oraz specjalizację mikroflory jelitowej. Wyjaœniono pojęcie
probiotyków i probiozy. Przeanalizowano udział bakterii
probiotycznych i ich możliwoœci profilaktyczno-lecznicze w wybranych
chorobach, również cywilizacyjnych, takich jak nietolerancja
laktozy, nadciœnienie, otyłoœć, choroby nowotworowe i inne.

Probiotics in the aspect of prolonging youth and life

In the paper, the development of intestinal ecosystem, location and
specialization of intestinal microflora was presented. The terms of
probiotics and probiosis were explained. The input of probiotical
bacteria and their prophylactical and therapeutical activity in
selected diseases, including civilized diseases like: lactose
intolerance, hypertension, obesity and neoplastic diseases were
analyzed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku