Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Poprawa estetyki twarzy przez zastosowanie soczewek kontaktowych miękkich –

Poprawa estetyki twarzy przez zastosowanie soczewek
kontaktowych miękkich

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Poprawa estetyki twarzy przez zastosowanie soczewek
kontaktowych miękkich

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe miękkie, estetyka twarzy

Od pięćdziesięciu lat soczewki kontaktowe miękkie znajdujš zastosowanie
w okulistyce i optyce. Postęp technologiczny oraz próby
kliniczne doprowadziły do osišgnięcia skutecznoœci terapeutycznej i
komfortu ich stosowania. W pracy przedstawiono różne
możliwoœci wykorzystania soczewek kontaktowych miękkich w korekcji wad
wzroku oraz w leczeniu okulistycznym. Zwrócono uwagę na
aspekty estetyczne ich użycia jako niezauważalnego przez osoby drugie
œrodka terapeutycznego i na możliwoœć poprawy dzięki nim wyglšdu twarzy.

Improvement of face aesthetic connected with contact
soft lenses application

Key words: contact soft lenses, aesthetic of the face

Since fifty years contact soft lenses find application in ophthalmology
and optics. Technological progress and clinical experience result in
medical effectiveness and luxury in their use. The paper presents
different options of contact soft lenses usage in correction of
refraction error and ophthalmological treatment. The attention was
payed to aesthetical aspects of their usage as invisible to others
therapeutic and possibility of the face look improvement.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku