Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Starość i starzenie się w life-span oraz tradycyjnej koncepcji rozwoju (I) –

Staroœć i starzenie się w life-span i tradycyjnej
koncepcji rozwoju (I)

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Staroœć i starzenie się w life-span i tradycyjnej
koncepcji rozwoju (I)

Słowa kluczowe: starzenie się, tradycyjna koncepcja rozwoju, koncepcja
life-span

Artykuł podejmuje próbę przedstawienia procesu starzenia się
i staroœci z perspektywy tradycyjnej koncepcji rozwoju i koncepcji
life-span. W pierwszej z nich rozwój właœciwy jest okresowi
dzieciństwa i dorastania, w okresie dorosłoœci następuje stabilizacja
rozwojowa, a okres staroœci charakteryzuje regres rozwojowy. W
koncepcji life-span rozwój właœciwy jest wszystkim okresom
życia, łšcznie ze staroœciš. Z myœlenia o staroœci w obu kategoriach
teoretycznych wynikajš liczne konsekwencje, które autorka
postanowiła przedstawić w tym i kolejnym artykule.

Old age and aging in life-span and traditional evolution
concept (I)

Key words: aging, traditional evolution concept, life-span concept

The aim of the paper is to try to introduce aging process from a
perspective of traditional evolution concept and life-span concept. In
a first one evolution is typical for childhood and adolescence period,
in adult life evolution stabilisation is following, and than in old age
evolution regress is typical. In life-span concept evolution is typical
for all three periods, including old age. Thinking about aging in both
categories is bringing several consequences, while author is presenting
in this and the next article.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku