Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Przegląd surowców roślinnych o działaniu adaptogennym –

Przeglšd surowców roœlinnych o działaniu
adaptogennym

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Przeglšd
surowców roœlinnych o działaniu adaptogennym

Słowa kluczowe: niespecyficzna odpornoœć, roœliny adaptogenne,
składniki aktywne

Otrzymywane z roœlin substancje aktywne, które wzmagajš
wydolnoœć fizycznš i psychicznš oraz zwiększajš niespecyficznš
odpornoœć organizmu, nazwano "adaptogenami". Poznano ich wiele, sš
zawarte w roœlinach należšcych do różnych rodzin,
występujšcych na różnych obszarach geograficznych i majšcych
odmiennš naturę chemicznš - wszystkie jednak pozwalajš osišgnšć taki
sam adaptogenny efekt. Najbardziej znane roœliny adaptogenne to
żeń-szeń koreański i żeń-szeń syberyjski. Ostatnio wiele uwagi poœwięca
się cytryńcowi chińskiemu, różeńcowi górskiemu
oraz witanii.

Potential application of herbal adaptogens for
alleviating stress

Key words: nonspecific resistance, plant adaptogens, chemical
constituents

Substances derived from plants, which enhance physical and mental
functions and increase nonspecific resistance of the human organism
have been termed adaptogens. There are many plant adaptogens. They come
from different plant families, different areas of the world and having
different chemical nature, but they cause the same adaptogenic effect.
The most famous adaptogenic plants are: Panax ginseng and Acanthopanax
senticosus. Recently worthy of scientist's notice are Schizandra
chinensis, Rhodiola rosea and Witania somnifera.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku