Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Choroba zezowa – zabiegi korekcyjne

Choroba zezowa - zabiegi korekcyjne

nr 4(9)
Listopad 2004 - Styczeń 2005

Choroba zezowa - zabiegi korekcyjne

Słowa kluczowe: zez, efekt kosmetyczny

Praca przedstawia 10-letnie doœwiadczenia autorów dotyczšce
leczenia zeza u ponad 1000 pacjentów, głównie
dzieci. Z badania wykluczono chorych po urazach głowy oraz dzieci z
wadami rozwojowymi. Na podstawie wywiadu uzyskano informację o
występowaniu w ponad 70% przypadków różnego
rodzaju zaburzeń w okresie cišży i połogu. W blisko 35%
przypadków stwierdzono choroby oczu lub chorobę zezowš w
rodzinie. Chorych leczono głównie metodami nieinwazyjnymi, a
w niektórych przypadkach również operacyjnie.
Dobre efekty leczenia uzyskano w prawie 80% przypadków.

Strabismus - reconstructive methods

Key words: strabismus, cosmetic effect

This is a 10-year retrospective study analyzing the treatment of
strabismus in over 1000 patients, mainly in children. They were
patients with head trauma and with inborn anomaly excluded. Based on
the research there is an information about over 70% pregnancy
disorders. In about 35% cases there were eye disease or strabismus
given as explanation. The patients were treated mainly non-invasive
methods, and in particular cases - also surgical ones. The good results
of treatment were got in 80% of cases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku