Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie kwasu hialuronowego w korekcji zmarszczek mimicznych oraz kształtu ust 

Zastosowanie kwasu hialuronowego w korekcji zmarszczek
mimicznych oraz kształtu ust

nr 4(9)
Listopad 2004 - Styczeń 2005

Zastosowanie kwasu hialuronowego w korekcji zmarszczek
mimicznych oraz kształtu ust

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, implant
œródskórny, zmarszczki mimiczne

Duże zainteresowanie nieoperacyjnymi technikami poprawy urody sprawia,
że na polskim rynku obecnych jest wiele substancji umożliwiajšcych
korekcję zmarszczek mimicznych. Kwas hialuronowy jest wiodšcym
materiałem używanym w tym celu. Artykuł przedstawia właœciwoœci kwasu
hialuronowego, różnice w toksycznoœci zwišzków
używanych do jego stabilizacji, przybliża technikę implantacji, dotyka
też problemu powikłań oraz sposobu zapobiegania im. Zachęca
również do łšczenia różnych sposobów
korekcji zmarszczek mimicznych, a co za tym - idzie szerszego
spojrzenia na kwestię modelowania twarzy.

The application of the hyaluronic acid in esthetic
medicine to correct dynamic rhytids and lip shape

Key words: hyaluronic acid, dermal implants, dynamic rhytids

A new trend toward growing interest in reju-venation without a
surgically operation, cou-ses that there are a lot of substances on
Polish market which allow to correct the dy-namic rhytids. Hyaluronic
acid is a significant substance using to this end. The article shows
the characteristic of the hyaluronic acid, the differences in toxicity
of the materials used to its stabilization, it brings closer the
technics of implantation, it shows the way to solve the problems of
complications. The article also encourages to use the different methods
of the dynamic rhytids correction and to the wider view of the
face-modeling problem.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku