Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Skojarzona terapia teleangiektazji i wenulektazji: operacja, skleroterapia, laser

Skojarzona terapia teleangiektazji i wenuletktazji:
operacja, skleroterapia, laser

nr 4(9)
Listopad 2004 - Styczeń 2005

Skojarzona terapia teleangiektazji i wenuletktazji:
operacja, skleroterapia, laser

Słowa kluczowe: skleroterapia, niewydolnoœć żylna, laseroterapia

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie skutecznoœci skojarzonego
leczenia defektów naczyniowych skóry w postaci
poszerzonych naczyń czerwonych (telangiektazji) i niebieskich
(wenulektazji). Dotyczczasowe sposoby leczenia z użyciem tylko lasera,
tylko skleroterapii lub tylko operacji były mało skuteczne. Autorzy
leczyli 84 kobiety o znacznej rozpiętoœci wiekowej, od 18 do 76 lat. U
tych pacjentek, które miały stwierdzony refluks w
układzieżył powierzchownych i przeszywajšcych, w pierwszej kolejnoœci
wykonywano zabieg operacyjny. U kobiet z poszerzonymi żyłami
powierzchownymi i żyłami siatkowatymi wykonywano zabieg obliteracji
poszerzonych pni żylnych. Końcowym etapem leczenia była laseroterapia.

Uzyskane wyniki sš bardzo obiecujšce i lepsze o około 50% od
otrzymywanych w przeszłoœci, gdy była stosowana monoterapia w postaci
samego zabiegu operacyjnego, tylko obliteracji lub tylko laseroterapii.

Threefold therapy of teleangiectases and venulectases:
operation, sclerotherapy, laser

Key words: sclerotherapy, venous insufficiency, laser therapy

The objective of this study was to present the effectiveness of
threefold therapy of skin defects: red telangiectases and blue
venulectases. Treatment was applied in the past gave no satisfactory
results when only sclerotherapy or laser were considered. Authors were
examined and treated 84 women in a very wide range of age from 18 till
76. Patients with reflux in superfitial or perforants veins were
qualified to crossectomy as a first stage of treatment. In patients
without reflux only sclerotherapy was performed. The laser treatment
was the last step of treatment.

The results achieved are very promising and better about 50% when we
compare to those from the past (treatment only with laser or
sclerotherapy or surgery).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku