Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Nieinwazyjne określenie efektywności Cellasene u pacjentów z panikulopatią obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniową (cellulite): próba prospektywna podwójnie ślepa

Nieinwazyjne okreœlenie efektywnoœci Cellasene u
pacjentów z panikulopatiš
obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowš (cellulite):
próba prospektywna podwójnie œlepa

nr 3(8)
Sierpień - PaŸdziernik 2004

Nieinwazyjne okreœlenie efektywnoœci Cellasene u
pacjentów z panikulopatiš
obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowš (cellulite):
próba prospektywna podwójnie œlepa

Przeprowadzono badanie kliniczne i instrumentalne, w postaci
prospektywnej, podwójnie œlepej próby, majšce na
celu okreœlenie efektu działania fitoterapeutycznego czynnika
flawonoidowego (Cellasene¨) na mikrokršżenie i obrzęk tkanki
tłuszczowej u pacjentów z panikulopatiš
obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowš. Rezultaty kliniczne
wykazały poprawę w zakresie objawów i oznak u pacjentek,
które otrzymywały aktywny œrodek leczniczy. Badanie z
zastosowaniem echo-Dopplera wykazało poprawę, jeœli chodzi o obrzęk
tkanki tłuszczowej u 70,2% pacjentek (redukcja od 18% do 26% w zakresie
szerokoœci powięzi mięœniowej skóry), które
otrzymywały aktywny lek. Wideokapilaroskopia z obrazem cyfrowym
wykazywała korzyœć w postaci gęstoœci pionowej kapilar u
43±5%.

Noninvasive Assessment of the Effectiveness of Cellasene
in Patients with Edematous Fibrosclerotic Panniculopathy (Cellulitis):
A Double-Blind Prospective Study

A clinical and instrumental study with a prospective, longitudinal, and
double blind design was carried out to determine the effect of a
phytotherapeutic flavonoid agent (Cellasene¨) on
microcirculation and lipedema in patients with edematous fibrosclerotic
panniculopathy. Clinical results showed an improvement in symptoms and
signs in the group that received the active medication. The
Echo-Doppler study shows an improvement of the lipoedema conditions in
70.2% of the patients with reductions ranging from 18% to 26% of the
skin muscular fascia diameter who received the active medication.
Videocapillaroscopy with digital image processing detected a 43
± 5% benefit in vertical capillary density.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku