Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Poprawa estetyki twarzy - przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych

Poprawa estetyki twarzy - przeglšd metod diagnostycznych
i terapeutycznych

nr 3(8)
Sierpień - PaŸdziernik 2004

Poprawa estetyki twarzy - przeglšd metod diagnostycznych
i terapeutycznych

Wspólczesna wizja korekcji estetycznej twarzy wymaga oceny
całoœciowej, badań przedoperacyjnych i zaprogramowania zabiegu. Autor
udziela wskazówek dotyczšcych zastosowania znanych z
historii sztuki kanonów piękna do oceny wyglšdu twarzy oraz
planowania korekcji. Omawia zabiegi odbudowujšce (odbudowa
metaboliczna, biostymulacja skóry, integracja doustna) oraz
korekcyjne (biorestrukturyzacja skóry, peelingi chemiczne,
wypełniacze, toksyna botulinowa, lasery, operacje chirurgiczne).
Wskazuje możliwoœci zastosowania poszczególnych technik do
rozwišzywania konkretnych problemów i osišgnięcia poprawy
estetyki twarzy.

Improvement in aesthetic of the face

Modern vision of the face's aesthetic correction needs a complex
valuation, presurgical examinations and programming of every procedure.
Author advises how to use well known from art history beauty canons to
evaluate facial appearance and to plan any corre-ctions. He describes
reconstructive procedures (metabolic reconstruction, skin
biostimulation, oral integration) and corrective ones (skin structure
correction, chemical peelings, fillers, botulinus toxin, lasers,
surgical operations). He is also pointing usage possibilities of
different technics to resolve particular problems and to accomplish an
improvement in aesthetic of the face.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku