Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Spadek jakości życia seksualnego po menopauzie - przyczyny i możliwości  interwencji terapeutycznych

Spadek jakoœci życia seksualnego po menopauzie -
przyczyny i możliwoœci interwencji terapeutycznych

nr 2(7)
Maj-Lipiec 2004

Spadek jakoœci życia seksualnego po menopauzie -
przyczyny i możliwoœci interwencji terapeutycznych

Słowa kluczowe: seksualnoœć po menopauzie, zaburzenia seksualne,
menopauza, hormonalna terapia zastępcza

Jednym z ważnych aspektów zdrowia kobiety jest jej
seksualnoœć. Menopauza wišże się ze spadkiem jakoœci życia płciowego.
Ostatnie lata przyniosły szereg publikacji na temat wpływu hormonalnej
terapii zastępczej (HTZ) na jakoœć życia seksualnego. Korzystny wpływ
wywiera nie tylko systemowa HTZ, ale również miejscowa etrogenosubstytucja dopochwowa.
Zgłaszane przez pacjentkę w wieku pomenopauzalnym
zaburzenia seksualne winny być oceniane w szerokim kontekœcie
zarówno somatycznych, jak i psychosomatycznych, a także
społecznych przemian, jakim kobieta podlega w tym okresie życia.

Deterioration of sexual life quality after menopause -
causes and therapeutic options

Key words: sexuality after menopause, sexual dysfunctions, menopause,
hormonal replacement therapy

Sexuality
constitutes one of the important aspects of female health which
undergoes negative changes after menopause. Controversies exist on the
possible effect of hormonal replacement therapy on the improvement of
sexual life quality after menopause. Several HRT regimes, both systemic
and local, has been
shown to exert such an effect. To fully understand the postmenopausal
patient with her problems and expectations, her sexual problems should
be evaluated in a wide context of somatic, psychosomatic and social
changes taking place in the postmenopausal period.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku