Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Odmładzanie rąk metodą głębokiego lub średniego peelingu skojarzonego z przeszczepem autologicznej tkanki tłuszczowej

Odmładzanie ršk metodš głębokiego lub œredniego peelingu
skojarzonego z przeszczepem autologicznej tkanki tłuszczowej

nr 2(7)
Maj-Lipiec 2004

Odmładzanie ršk metodš głębokiego lub œredniego peelingu skojarzonego z
przeszczepem autologicznej
tkanki tłuszczowej

Z powodu zaburzonej równowagi hormonalnej zwišzanej z
procesem starzenia się mięœnie i podskórna tkanka tłuszczowa
na dłoniach ulegajš zanikowi, co powoduje œcieńczenie
skóry. W artykule przedstawiono metodę odmładzania ršk za
pomocš połšczenia zabiegów głębokiego miejscowego peelingu, peelingu Easy
TCA oraz przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej pacjenta. Autor
omówił również procedurę leczenia za pomocš Only Touch
oraz jego stosowania w połšczeniu z Easy
TCA.

Rejuvenation of hands using medium or
deep peeling combined with autologous
fat transplant

Due to hormonal imbalance caused by aging both muscles and subcutaneous
tissue on hands become atrophic what causes skin thinning as well.
Author is presenting a method of hands rejuvenation using combined
procedures deep local peeling Easy TCA and transplants of own patient's
adipose tissue.

He
also is describing a healing procedure using Only Touch and combining
it with Easy TCA.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku