Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Diagnostyka kliniczna cellulite (III)-

Diagnostyka kliniczna cellulite (III)

nr 2(7)
Maj-Lipiec 2004

Diagnostyka kliniczna cellulite
(III)

Słowa kluczowe: diagnostyka różnicowa, lokalny nadmiar
tkanki tłuszczowej, panikulopatia,
niewydolnoœć żylna

Autor przed przystšpieniem do omawiania diagnostyki instrumentalnej
oraz terapii tzw. cellulite
dokonuje analizy różnicowej stanów,
które często błędnie sš okreœlane tš nazwš (habitus ginoide, stan będšcy skutkiem hypotonii mięœniowej, lokalny
nadmiar tkanki tłuszczowej).

Cellulite - clinical diagnostics (III)

Key words: comprehensive diagnostic, 
local excess of adipose tissue, panniculopathy, venous insufficiency

Author
is also discussing methods of cellulite treatment and instrumental
diagnostic plus he is differentiating other medical conditions
mistakenly taken as cellulite (habitus
ginoide, local
excess of adiposee
tissue).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku