Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Peelingi chemiczne - nowe receptury (II)

Peelingi chemiczne - nowe receptury (II)

nr 2(7)
Maj-Lipiec 2004

Peelingi chemiczne - nowe receptury (II)

Autorzy porównali różne typy używanych obecnie
peelingów chemicznych, omawiajšc ich wady i zalety.
Szczególnš uwagę poœwięcili powierzchownym i œrednio
głębokim pee-lingom chemicznym, głównie z zastosowaniem
kwasu glikolowego, nowej kombinacji kwasu glikolowego i salicylowego
(Alfa-Beta Kompleks Żel) oraz kwasu retinowego w dużych stężeniach w
połšczeniu z czynnikami oczyszczajšcymi (żółty peeling), jak
też 20-30% kwasu trójchlorooctowego w połšczeniu z kwasem
glikolowym. Omówiono także domowš terapię po peelingu.

Up
date on chemical peel (II)

The authors compare the different types of chemical peels that are in
use at the present time, commenting on their advantages and

disadvantages. Comparisons show the actions of
different chemical peeling agents. The main focus is on the superficial
and medium chemical peels, mainly using Glycolic Acid, and the new
combinations of Glycolic Acid + Salicylic Acid (Alpha Beta Complex
Gel), and Retinoic Acid in high concentrations with clearing agents
(Yellow Peel) and Trichloroacetic Acid 20%-30% blended with Glycolic
Acid. Post peel home therapy is discussed thoroughly in the article.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku