Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Propozycje zastosowania toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek czynnościowych wokół ust

Propozycje zastosowania toksyny botulinowej w korekcji
zmarszczek czynnoœciowych wokół ust

nr 2(7)
Maj-Lipiec 2004

Propozycje zastosowania toksyny botulinowej
w korekcji zmarszczek czynnoœciowych wokół ust

Toksyna botulinowa
znalazła szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej, zwłaszcza w
korekcji zmarszczek mimicznych 1/3 górnej częœci twarzy,
pozwalajšc uzyskać bardzo dobre efekty przy niskim
współczynniku objawów niepożšdanych. Dotychczas
próby jej użycia w celu korekcji defektów
estetycznych dolnej częœci twarzy nie tylko nie dawały pełnych,
powtarzalnych efektów, lecz wišzały się z ryzykiem częstych
i dokuczliwych objawów ubocznych. Autorzy proponujš
zastosowanie nowych rozcieńczeń
toksyny botulinowej
oraz dodanie adrenaliny, co daje dobre efekty w korekcji zmarszczek
mimicznych ust przy znacznym ograniczeniu występowania
objawów niepożšdanych.

Botox procedure in correction of functional perioral wrinkles possibilities

Botulinum toxin is
widely used in aesthetical medicine especially in correction of mimic
wrinkles in 1/3 upper part of the face, with a great efficacy and very
low side effects risk factor. Up to now the attempts of using it in
lower part of the face not only didn't deliver full and reproducible
effects, but were also connected with often and troublesome side
effects. The authors are proposing new dilutions of toxin and addition
of adrenaline which is producing very pleasing effects in mimic wrinkles' correction with
simultaneous decrease of unwanted symptoms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku